HampOx

HampOx

Antioxidanter udvundet fra hampeblade

 

Der er en stigende efterspørgsel efter naturlige antioxidanter i fødevareindustrien, fordi de kan forlænge holdbarheden af produkter. Samtidig er de med til at bidrage med en lang række sundhedsmæssige fordele hos forbrugeren. Hampeblade har vist sig at have et højt indhold af antioxidanter, i samarbejde med Teknologisk Institut har vi i Bornholmerhampen modtaget en bevilling fra Food & Bio Cluster til projektet med arbejdstitlen HampOx, hvor vi vil ekstrahere antioxidanter fra biodynamisk dyrkede hampeblade med fokus på at udvikle en ny naturlig og bæredygtig antioxidant ingrediens til drikkevaresegmentet og om muligt også til andre fødevarer.

En naturlig, bæredygtig og danskproduceret antioxidant


Det danskproducerede hampebladsekstrakt vil på sigt kunne erstatte syntetiske antioxidanter og
importerede naturlige antioxidanter. Disse produceres traditionelt bl.a. fra grøn te ekstrakt fra
Asien. Dette er mindre bæredygtigt, dels på grund af den lange transport, dels i forhold til
dyrkningen, som ofte ikke er økologisk.
Hvad der vil gøre et bornholmsk hampebladsekstrakt endnu mere bæredygtigt er, ud over den
meget kortere transport, at den biodynamiske dyrkningsmetode ikke anvender sprøjtegifte og
dermed er med til at sikre den lokale biodiversitet samtidig med at hampeplanterne optager store
mængder CO2 fra atmosfæren under vækstperioden. Endelig er den biodynamiske
dyrkningsmetode kendt for at give en mere intens smagsoplevelse.


Programmet under hvilket udviklingsprojektet finder sted hedder Innovationskraft og er
finansieret af Den Europæiske Union og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse gennem Food & Bio
Cluster Denmark. Igennem Innovationskraft ønsker Food & Bio Cluster Denmark at styrke
samarbejdet og videnoverførslen mellem virksomheder, videninstitutioner og andre aktører.
Målet er at skabe grobund for øget innovationshøjde og – hastighed, så Danmark også i fremtiden
vil stå stærkt inden for fødevare- og bioressourceindustrierne på både lokale og globale markeder.

In same category


Related by tags